本站与乌鲁木齐大西迁酒楼没有一毛钱关系,本站资源均来自网络,如有侵权,请通知我们删除。另外我们邀请所有对锡伯族历史文化感兴趣的读者给我们投稿、荐稿。

锡伯族口语片段

锡伯文化 daxiqian 1170℃ 0评论

(一)

1.剥:kolom(去植物的皮)
例句:kungkuubai, tere amting susui sokuu be emu mudan kolo.
孔库拜,去剥一下甜秆子的皮。
2.Fuiwem(剥动物的皮)
例句:honin be wame wajiha manggi sokom beni fuiwere sinda.
把羊宰了之后把皮剥掉。
3.削:sodum
例句:suyan mersai sokuu be emu mudan sodo.
把胡萝卜的皮削一下。
例句:tere sulgo be sokuu beni sodufi jai jeve, okto ciyecim dulheye
把那苹果削了皮再吃,洒过药。
4.玩耍:ifim,ivim
例句:yave,gacukuu ivim yave.
走啊,玩比石去。
例句:kicen be areme wajire onggol ume ivim genere.
做完作业之前不要去玩。
5.扫雪(在平地上):nimang irem
例句:kungkuubai,huuwareni nimang be emudan ire.
孔库拜,去把院子里的雪扫一下。
扫雪(扫屋顶的):nimang anem
例句:kungkuubai,booi fangjani nimang be emdan ane.
孔库拜,去把屋顶的雪扫一下。
Booi fangjan(屋顶),booi nunggurgi(屋顶)
6.抖东西(不是发抖):isikem
例句:kungkuubai,utuku be emudan isikekuu na?
孔库拜,把衣服抖一下吧。
注:此处为什么用否定问句的形式来表示祈使句,我不知该如何解释,请kicengge大哥解答,呵呵。
7.发抖:surgunem
例句:eniye,tulguide emu aji cicike surgunemaye,booci diyuesibukiye?
妈妈,外面有个小鸟在发抖,弄进屋子里好吗?
8.摔跤(不是摔跟头,而是双方角力的那种):jafanem,jawanem
例句:kunggkuubai,sin utuku de an biohuun ciyangge?
孔库拜,你的衣服上怎么到处是土啊?
Bi mejaken jafaneme ivihengge.
我刚才玩摔跤了。
9.弹弓:gaft
例句:kungkuubai,ume gaft I cicike be tandere,sain bait wake.ai ifici ojoko,hojokon bihe cicike beni tanderengge ni? Jai cicike be tandeci,bi simbe tandemie.
孔库拜,不要用弹弓打鸟。玩什么不行,偏去打鸟啊?再打鸟的话,我就打你。
10.滑冰:juggo cejerem
例句:yave,jugo cejerem genekiye.

(二)

1.大家注意了,明天咱们出去植树。明天早上9点在学校操场集合,然后排队出发。另外,明天大家不要自己带水和食物了,学校给大家都备好了。都知道了吗?(众答:知道了!)有没有不明白的地方?(众答:没有!)
gemu emdan lavele,cimar muse tulgide halin tiyerem genem.cimar erde uyun erinde tacikuui huuwaran de isafi,meyen faidefi embade juraki.gel emken baita oci,cimar geren muku jai jere jaka belhekuu da ohui,tacikuuningge muse de gemu belhem buhei.gemu sahei na?(sahei!) ulhihakuu ba bi na?(akuu!)

2.他*的,这是谁干的啊?说给我们准备水,结果水壶里装的全是白酒。干活的时候这个怎么喝?
fatan ,ya emu jaka biheye?muku belhem bumie semak,muku suci dorgi siyanggen erki tebure sindahei.weilere erinde erebe absi yememie?
水是我们准备的,有什么事情吗?
Mukube bo belhengge,anheye?
你看看,里面装的是酒。
Si takuu na,dorgedeni giling giling erki li ciyang.
啊?不好意思。我拿错了,我马上给你换,别生气。
Aaaa,giljaki,bi waka jaka be buhe biheye,bi niyergende sinde huuliyesimbukiye,em fancere.

3.孔库拜,晚上想吃什么饭?
吃什么饭都行。
那炒什么菜呢?
炒什么都行啊。
死老头子,问你还不如不问。
嘿嘿!你知道就好!
Kungkuubai,diyever ai jak jemie?
Ai jeci gem ohoye.
Tuttu oci ai siyogu taksemie?
Ai takseci gemu ohoye.
Wiyelhe seide,fiyanjihengge fiyanjihakuu mak emu durun.
Heihei,si takeci da oho.

4.孔库拜,这个休息日你想干点什么?
Kungkuubai,erem ergere ninenggde anki semahengge?
啥也不干,听点磁带。
Ai gel arekuu,dais maji donjiki semahengge.
什么磁带?
Ai dais oho?
是我的一个朋友在黑龙江的三家子录的满族人说满语的磁带。
Mini emu gucu sahalin ulai ilan booi tokso de singgebuhe manju manjui gisun gisurere dais daliye.
现在还有会说满语的满族人吗?
Te gel manjui gisun gisureme bahanere manju bina?
咳,在三家子还有一两个会说一点的。
Hai,ilan boii tokso de maji malhun gisureme muturengge emu ju bi.
那他们说的怎么样啊?
Tuttu oci tese gisurerengge ni absiye?
他们说的不好,很多地方都用汉语来说,一些词用的和咱们不太一样。
Gisurerengge ni siyan waka,labdu baveni gemu ikan gisuni gisuremie,emu udu gisuni musei emu durun waka.
我也想听听,行吗?
Bi gel emdan donjikiye,omna?
好啊,不过听的时候别抽烟,我这几天感冒了。
Omie,tuttu bicini donjire erinde dameng em gocire,ere udu nineng bi saherheye.
行啊,你就事多,呵呵!
Omie,sinde da bait laodo sem,hehe.

(三)

自我介绍(beyebe takabumbi/beyeve takevemie)
我叫孔库拜。
Mini gevef kungkuubai sem./ bi kungkuubai sem
我是锡伯人。
Bi sive nan/bi sive
我出生在察布查尔。
Bi cabcalde banz’yheye.
我喜欢吃羊肉,喜欢发面饼和奶茶。
Bi honin yel jem cihangge, falaha efen jai sunciya be cihalem
我家在伊宁市。
Moni boo guulja de bi.

接打电话
你好,这里是锡伯文化论坛,请问找哪一位?
Baitakuu na. Ewa oci sive xuwen kuuwaran, webe biyaki semahengge?
你好,我是孔库拜,我要找阿尔东阿。
Baitakuu na? Bi oci kungkuubai,bi aldungga be biyaki sem.
阿尔东阿?这里现在还没有叫阿尔东阿的,他还有别的名字吗?我帮你找一下。
Aldungga?ewade te aldungga sere nan gel akuo, tejakede guuwa geve bi na?bi sinde emdan biyambuki.
原来没有啊,哦,我也不知他有没有别的名字。好的,谢谢你。
Akuu sekuu na,en…..n, bi terede guuwa geve bina akuu be sarkuu.ohoye,tuttu oci,baniha.
客气啥呢,都是锡伯人嘛,欢迎常来。
Aideni antehelemie, gemu sive waka,gul ju.
好的,好的。
Omie,omie.

教育下一代
孔库拜,过来一下。
Kungkuubai,ju emdan(emdan ju也行,但这样话里就没有怒气了,要注意这个区别)
什么事,妈妈。
Aibaite,eniye?
什么事?你今天在街上干什么了?
Ai baite?si enengi giyade anhengge?
没干什么呀。
Ai gel anhakuuye.
没有?我问你,今天邻居的多尔吉大爷问你话的时候,为什么不吭气转身就跑?而且见了老人也不问好?为什么?
还有,作业没做完就跑出去玩。今后不许这样做,见到老人要问安,作业做完再出去玩,听见没有?!
Akuu,bi sinde fiyanjiki. Eneng dalha booi dorji eye sinde gisun fiyanjire de,an jilgan tucikuu da wiyelere da feksikengge? Seide nan be savemak siyan gel fiyanjikuu,ane?kicen be arem waz’yhakuu da ifim ticim. Sirame jai erang oci ojokuu! Seide nane be saveme siyan fiyanji, kicen be arem waz’yme jai ifim gene,donjihei na?!
听见了。
Donjihei.
下次再不讲礼貌,我打你屁股,拿鞭子打,听见没有?
Jai dor jianglekuuci, bi sin facukuu be tanem si, susukuuwa I tandemie,donjihei na?
听见了。
Donjihei.
去吧。
Gene!
妈,那我去做作业了。
Eniye,bi kicen arem genem oho?
恩。
En.

(四)

孔库拜,上学去的时间到了,走啊。
Kungkuubai,tacikuu de genere erin ohoye,yave.
好啊,我马上来。
Omie,bi taka da jim.
这个暑假我还没有玩够呢,真不想上学。
Ere emu halhuun xolo de bi ifim elhakuuye, tacikuu de geneme cihalkuu ilaheye.
开学都好几天了,上几天学就会习惯的。
Tacikuu isamak gemu udu nineng ohoye, emudu nineng geneme da tacire yavemie.
快点走啊,快迟到了。
Hotkon yave,sitam oho.
好的,咱们跑着去吧。
Omie, mes feksire geneki.
飞着去也行,反正快点。
Deyemak geneci gel ohoye,afsi oci gel hotkon meji.
好好。
Omie,omie.

孔库拜,老师布置的作业做完了吗?
Kungkuubai, sefu afavembuhe kicen ve arem waz’yhei na?
做完了。
Arem waz’yheiye.
那么你现在在干什么?
Tuttu oci si te ai aremahengge?
我在画画。
Bi yurhuuwan yurumaheng.
你在画什么呢?
Ai yurumahengge?
我在画咱们家的鹿。
Bi mese booi bohu ve yurumahengge.
我看看行吗?
Bi emdan taki omna?
好的。
Omie.
恩,画得不太对.
Em, yurhengge maji acanekuu.
哪里画得不对,给我讲讲好吗?
Aivini acanekuu ohoye,minde emdan alembu,omna?
你看,鹿的鹿茸是长在眼睛上方,耳朵之前的。你画到耳朵后面去了。
Si ta ere, bohui vihe ni yasei nunggurgu,san julhuu de banz’yheye, si sani amergi deni yurhei.
还有,鹿的脖子和马的脖子不同,屁股和牛的屁股也不一样。
Gel ome, bohui bilha jai morini bilha emu durun wak. Facukuu ni gel ihani facukuu I emu durun wak.
知道了,我再去看看再重新画。
Takheye, bi gel emudan genem tafie jai uncu yuruki.
不用,画画嘛,重要的是你喜欢怎么画就怎么画。
Biyevekuu, yurhuuwan yururede, oyungningni si afsi yurkiye seme guunici da afsi yuru.
知道了。
takheye

(五)

孔库拜,走啊,去打麻雀去。
Kungkuubai,yawe,cicike tandem yawe.
我不去。
Bi geneko.
为什么不去?你现在又没有事情做。
An geneko? Sind te icihiyar baita akuu oro.
我不想杀鸟。
Bi cicikeb wame cihalkuu.
那么咱们去河里捞鱼吧?
Uttu oci mese yohorun de nimha herem genekiye?
不去。
Geneko?
怎么了?为什么不去?
Anheye?an geneko?
我上次和买玛克去捞鱼的时候,捞了一只大蛤蟆,我恶心坏了,就不想去了。
Bi tere mudan de maimaki nimha herem genehede, emu ambu waks’en be heremak sindaheye, bi hen hatenheye, tutu omak da genem cihakuu ohoye.
哈哈哈,胆小鬼!那么咱们玩比石吧。
Hahaha,bexke ergen. Tutu oci mese gacukuu ifikiye?
行。咱们先吃了西瓜再玩,如何?
Omie,mese nenem dungga jefi jai ifikiye,afsiye?
好啊。
Omie/ohoye.

(六)

阿尔东阿,你看见我们家的孔库拜了吗?
Aldungga, si monbo kungkuubai we sawehengg na?
大婶,他上午和买玛克走了。
Ambuniye, tejak nineng onggol maimak I embade yaweheye.
干什么去了知道吗?
Aneme genheye takem na?
听说是去下地钓鱼。
Gisuremaheng fejer nade nimha goholem genem sere.
知道了。
Sahei.
那我走了,大婶。
Bi yawem oho,ambuniye.

孔库拜!!你今天去哪里了?妈妈担心了一天,在生气呢?
Kungkuubai!! Si eneng aiwide gehengge? Eniye emu nineng akeheye,jing fancemahei.
姐姐,妈妈现在在哪里?
Gege,eniye te aiwide biye?
在堂屋里。
Am boo de bi.
那我躲一会。
Tutu oci bi em fallen unggokuwaneki.
还躲,想挨打了你。走,见妈妈去。
Gel unggokuwanem sem,tandebuki semahei na? Yawe,eniye ba de yawe.
好好,你别揪我耳朵,很疼的。
Ohuui,ohuui, em min san be fatere,nimumiye.
孔库拜,你今天去哪里了?干什么去了?
Kungkuubai,eneng si yade genehengge?aneme genehengge?
我和买玛克去下地钓鱼了。
Bi maimak I fejerge na de nimha goholem genehengge,
为什么不告诉一声就悄悄去了?
An emdan alhakuu da cibuke genehengge?
我怕那么远,您不让我去,所以就偷偷去了。
Bi tese goro,niye genewekuu ba sem bodoro da cibuke genehengge.
下次不许这么做,听见了吗?
Jai mudan erang oci ojokuu,donjihei na?
听见了。
Donjiheye.
去,拿个棍子来。
Gene,mo emken gajere ju.
好的。拿棍子干什么呢?
Omie. Mo we anemie?
打你屁股。
Sin facukuu be tandem.
“完了完了,今天要挨打了”
waxhe,waxhe,eneng tandewem oho.
这么粗的棍子,去换个细的。
Ere durum ma mo, gene em harhuun ingge be huuliyas.
姐姐,你不知道,细的棍子打在屁股上更疼,粗的不疼。呵呵!
Gege,si takuuko,harhuun boo I facukuu be tandeme eli nimumiye,ma ingge nimiko,hehe!
还笑,快去吧。
Gel enjim,hodokon gene.
怎么这么快就出来了?没打?
An eseke hodun da tucim jiheye?tandehakuui na?
打了,妈妈没有使劲打。
Tandeheye,eniye huusun baiteleme tandehakuuye.
你下次还去不去了?
Jai mudan de si gel genem na?
去,只是不偷偷的去了。妈妈说内地来了很多坏蛋,专门骗小孩子要口内卖掉。
Genemiye. Dam cibuke genekuu oho.eniye gisuremaheye, keoli deri hen labdu ehe jak jiheye sere, coktoi aji gurun holtomak keoli de gamem uncare sindam sere.

(七)

孔库拜,今年春节要回老家了,是吗?
Kungkvbai, ere ani de gaxan ci bedereme oho na?
是啊,回一趟。
Ine,emdan bedereki sem.
你有多长时间没有回去了?
Si bederehakuu ofi yaske goidaha?
我算一下,4年了。
Bi emdan bodom taki, duin ani ohoye.
都这么长时间了?
Gem eske goidaheye?
是啊,我做梦都想家啊。
Wakaye sem, bi tiolhun de gemu boowe biyame amhemie..
带着老婆一起回家吗?
Booi gurun be embade gajemna?
是啊。对了,老家的冬天到底多冷啊?需要穿多厚的衣服啊?
Ine.,o…jenken, te gaxani turi yaske sahvrun? Yaske jirame utuku utubumie?
这是什么话?都在说些什么啊?有多冷你忘记了吗?
Ai sere gisun oho?gemu ai semaye? Yaske sahvrun be si onggohoi na?
是啊,在上海那个不下雪的地方住了几年,真有点忘了。
Ine, xanghai tere emu turi nimang dakuu bade utala ani tehede,jengken maji onggohoye.
得了吧。
Nakamak sinda.
真的,不骗你。
Jengken,simbe holtomahakui.
你穿件厚大衣,脚上穿厚点的皮鞋,就差不多了。
Si jirame jiyukciya emken utu, bethe de emu jirame gvlhuwa utu, tuttu ome da omiye.
好的,谢谢。
Ohoye,baniha

(八)

孔库拜,唱首歌吧。
Kungkvbai, ucun emken ucule.
唱什么歌呢?
Ai ucun uculemiye?
唱首锡伯歌曲吧。
Sibe ucun emken ucule.
好的。
Omiye.
“Saikan meni cabcal eme nacin tal, ubade teheng kicebe,fafuli sibesa. Eme gala hadufun,eme gala coo,nawe poolem cabcal futem usin neihe.唱完了。”
“Saikan meni cabcal eme nacin tal, ubade teheng kicebe,fafuli sibesa. Eme gala hadufun,eme gala coo,nawe poolem cabcal futem usin neihe. uculeme wajihei.。”
谁给你这么教的?
We sinde eralinge ucule seme alembuheye?
我是听别人这么唱的,然后就学着唱了。
Bi guwa nane eralingge uculerebe donjimak da dahame uculehengge.
你有几个词唱错了。
Ududu gisun be si wak uculeheye.
啊,真是不好意思。
a…urai halhali oho.
呵呵!这不怪你,你们上的是汉语小学,没有学过书面语,能唱成这样已经很不错了。
Hehe,ere sinde dalji akv, suwe nikan tacikv de tacire, bithei gisun be tacihakv ofi, eralingge uculeme muturengge ja emgeri waka ohoye.
是的。
ine
我现在给你唱一遍,你记住。
Bi sinde emdan uculembuki, si ejeme giyase.
好的。
Ine.
Saikan meni cabcal emu nacin tal(a),
ubade tehengge kicebe fafuri sibesa.
Emu galade hadufun, emu galade coo
Na be poleme cabcal be futeme usin be neihe.
这首歌是用书面语写的,所以一些词和口语不一样。比如说,镰刀,书面语叫hadufun,一个,书面语叫emu. 勤劳,书面语叫fafuri,不是fafuli.
Ere ucun be bithei gisuni araheye, tuttu ofi ududu gisun ni anggai gisun I emu durun waka.tebici, hathvn be bithei gisunde hadufun semiye, emken be bithei gisunde emu semiye, farur sere gisun be fafuri semiye,fafuli sekuu.
妈妈,neihe是什么意思?
Eniye,neihe sehengge ai sere gvnin?
Neimbi就是开垦,打开的意思。
Neimbi serengge lim sere gisun, jaka we na we limiye,hvwalamiye sere gisun.
那么开花能不能说ilha neihe?
tuttu oci “花开了”sere gisun be ilha neihe seme omna?
不行。Neimbi就是咱们说的lim,花难道是用人力打开的吗?开花用ilha ilganambi或ilha fiyetkenem。
Ojukv, neimbi sehengge da mesei gisurere lim sere gisun, ilha be absi nanei hvsuni limbum na? 花开了sere gisun be ilha ilganam embici ilha fiyetkenem semiye.
知道了。
Saheye.

转载请注明:大西迁-锡伯文化主题网站 » 锡伯族口语片段

喜欢 (0)or分享 (0)

您必须 登录 才能发表评论!